STATYSTYKA

 • Użytkowników: : 1
 • Artykułów: : 354
 • Odsłon artykułów: : 169189

UŻYTKOWNICY

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Vinaora Visitors Counter

444551
Dziś
Wczoraj
Obecny tydzień
Miniony tydzień
Obecny miesiąc
Miniony miesiąc
Wszystkie dni
3894
7971
40236
359749
120377
193953
444551

Your IP: 54.90.237.148
2018-01-19 22:13
Top Panel

HUMOR W ŁODZI DAWNEJ

Do sklepu przy ul. Nowomiejskiej wchodzi wierzyciel i robi właścicielowi piekielną awanturę o nie zapłacony dług. Właściciel sklepu uspokaja gościa, zaprasza go do kantoru, wyjmuje arkusz papieru i powiada:
- Panie Ajzyk, pan lepiej nie krzycz. Tu jest lista moich stu dwudziestu wierzycieli. Pan jesteś dwudziesty trzeci. Jak pan będziesz niegrzeczny, to ja pana zapiszę na samym końcu.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z przepisów stanu wojennego do publicznej wiadomości zamieszczano w łódzkiej gazecie ogłoszenia policyjne Policmajstra Miasta Łodzi o odpowiedzialności za przekroczenia przepisów Stanu Wojennego np.:

 • Nakładających obowiązek na utrzymujących hotele i domy zajezdne o prowadzeniu książek meldunkowych względem osób podróżujących i zatrzymujących się w tego rodzaju miejscach świadczonych usługi dla ludności. Względem prowadzących cukiernie, traktiernie, kawiarnie, handel winami itp. zakłady oraz szynkarze o odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących przepisów nakładających obowiązek bacznego zwracania uwagi, by w tych miejscach nie odbywały się zgromadzenia osób o złych zamiarach. Natomiast właściciele domów pod groźbą kary byli zobowiązani do prowadzenia ksiąg ludności względem osób u nich zamieszkałych oraz mieli w obowiązku śledzić swoich lokatorów by ujawniać osoby bez paszportów bądź osoby "źle myślące" [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 1]. [ogłoszenie prasowe]
 • Na właścicieli omnibusów, wozów frachtowych, prywatnych bryczek i wozów z towarami, kursujących wieczorową porą w m. Łodzi, nałożono pod groźbą odpowiedzialności, obowiązek posiadania oświetleń na pojazdach, jak to ma miejsce na karetkach pocztowych [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 2-3]. [ogłoszenie prasowe]
 • Obowiązkiem urządzenia przed swymi zakładami latarni i oświetlenia zostali objęci prowadzący zajazdy, handel winami, traktyernie, kawiarnie i szynkarze trunków krajowych. [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 4].
 • Z grudniem 1863 roku zawiadamiano mieszkańców Łodzi o taxach wiktuałów z jednoczesnym ostrzeżeniem rzeźników, piekarzy i handlarzy o karach za niestosowanie publikowanych tax na wiktuały. Mimo tego i nie wzbraniając się przed odpowiedzialnością, handlarze, rzeźnicy i piekarze do sprzedaży swych artykułów używali wag z miarami fałszywymi i bez nanoszenia cen urzędowych. [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 2,6].
 • Wydano rozporządzenie skierowane do osób przyjeżdżających lub wyjeżdżających z/do m. Łodzi. Osoby wyjeżdżające z paszportem we własnych interesach mieli obowiązek paszporty składać w Zarządzie właściwym do miejsca przebywania zaś osoby przybywające do Łodzi w różnych interesach na kilkudniowy pobyt, zobowiązani byli paszporty składać w swoim zarządzie a w zamian otrzymywali bilet na czas pobytu. Zwrot paszportu następował z dniem zakończenia pobytu [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 5].
 • Zgodnie z obwieszczeniem Naczelnika Wojennego Oddziału m. Łodzi i okolic oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 1863 rok, ustalono odbywanie się targów w mieście Łodzi począwszy od 01 stycznia 1864 roku. Określono trzy targi zwykłe, i tak w poniedziałki w Rynku Nowego Miasta, w środy w Rynku Starego Miasta i w piątki na placach targowych przy ul. Przejazd na przeci nowo budowanego kościoła katolickiego oraz na rynku fabrycznym [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 7].
 • Naczelnik Wojenny miasta Łodzi i okolic z uwagi na krytyczne położenie właścicieli publicznych zakładów wynikających z obostrzonych przepisów, zezwolił, aby szynki trunków krajowych były otwarte do godz 9 wieczorem a zakłady pierwszego rzędu, jak cukiernie, kawiarnie, handle winami itp. do godz. 10 wieczorem [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 4]. [ogłoszenie prasowe]
 • Dla zabezpieczenia mienia osób zatrzymujących się w hotelach i zajazdach, ustanowiono obowiązek wewnętrznego dozoru ku zapobieganiu kradzieżom [źródło: Łódzkie Ogłoszenie - Lodzer Anzeiger 1864 nr 6].
 • Wg ustawy z 16.05.1848 roku o wyrobie i sprzedaży wódki, zabroniono prowadzącym szynki położone w bliskości kościoła lub miejsca procesji, sprzedaży trunków w dni niedzielne, uroczyste i świąteczne przez czas odbywania się nabożeństw. Szynkowanie trunków w dni niedzielne, uroczyste, kościelne czy galowe, od rana do godz. 1 po południu w miastach i na wsiach, zostało zabronione pod odpowiedzialnością karną [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 8].
 • Z mocy przepisów stanu wojennego skazani zostali na karę pieniężną m. in. za noszenie żałoby: Gerlitz [10 rs.], za nie palenie latarki przed szynkiem: Fryderyk Sellin [3 sr.], Lisner wdowa [6 rs.], za otwarcie szynku po zakazanej godzinie: Jan Hardt [15 rz.] [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 13,17]. [ogłoszenie prasowe]
 • Z dniem 3 (15) kwietnia 1864 roku wprowadzono przepisy Najwyższej Ustawy o Komitecie Warszawskiej Cenzury z dnia 25 maja 1845 roku, mówiące, iż Komitetowi Warszawskiemu Cenzury podlegało wydawanie zezwoleń na wszelkie publikacje w Królestwie Polskim z określonymi wyjątkami [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 31].
 • Zgodnie z rozporządzeniem władzy, zawiadomiono czytając "wszelkie szyldy nad zakładami publicznymi winny być wypisane w językach rosyjskim i polskim". [źródło: - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 88].
 • We wrześniu 1864 roku dano do publicznej wiadomości mieszkncom m. Łodzi o decyzji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, udzielającej organizowanie w m. Łodzi dwóch targów każdego tygodnia we wtorki i piątki. Targi wtorkowe mogły się odbywać przed nowo budowanym kościołem katolickim przy ul. Przejazd i przed szpitalem miejskim przy ul. Piotrkowska oraz na rynku fabrycznym. Natomiast targi piątkowe w rynkach Starego Miasta i Nowego Miasta. Nadto w myśl rozporządzenia do m. Łodzi dozwolony był codzienny przywóz artykułów pierwszej potrzeby. Sprzedaży można było dokonywać w w/w miejscach do godz. 12 w południe a w dni świąteczne do godz. 10 rano.  [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 92].
 • W dniu 20 października 1864 roku policmajster m. Łodzi major Kaliński zawiadomił wszystkich zamierzających dawać przedstawienia publiczne, jak koncerty, widowiska, przedstawienia teatralne, by miejsca publiczne przeznaczonego dla tego rodzaju i charakteru działalności były opatrzone numeracją, co wynikało z wymogu potrzeby i porządku. [źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 106].

KSIĄŻKI O ŁODZI