STATYSTYKA

 • Użytkowników: : 1
 • Artykułów: : 435
 • Odsłon artykułów: : 329418

UŻYTKOWNICY

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

Vinaora Visitors Counter

819998
Dziś
Wczoraj
Obecny tydzień
Miniony tydzień
Obecny miesiąc
Miniony miesiąc
Wszystkie dni
6533
4305
20192
764100
115326
178644
819998

Your IP: 54.158.241.146
2018-03-20 18:31
Top Panel

HUMOR W ŁODZI DAWNEJ

Kiedy Poznański budował swoje zakłady, chodził i patrzył w niebo.
- Czego pan tam szuka, czego ? - pytali go znajomi.
- Szukam miejsca na kominy.
Kiedy Poznański upadł, chodził i patrzył w ziemię.
- Czego pan tam szukasz, panie Poznański ?
- Szukam, gdzie uciec przed wierzycielami.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

nazwa: Szpital św. Aleksandra
adres: Łódź plac Szpitalny
okres Łódzki: m. in. 1863 - 1899

postacie związane ze Szpitalem:
- pastor Manitus: Członek Rady, Sekretarz [1864]
- dr. Sterzel: lekarz szpitala [1864], Członek Rady [1864]
- dr. Lohrer: Członek Rady [1864]
- dr. Plichcie: Członek Rady [1864]
- E. Ludwig: aptekarz, Członek Rady [1864], kasjer [1864], p.o. Prezydującego, przyjmujący wpływy szpitalne [1867-1868]
- Wergau: Członek Rady [1864]
- Karol Scheibler: Prezydujący Radzie Szczegółowej [1864]
- Zarzycki - p.o. Sekretarz, Sztabs Kapitan [1867-1868]


Z wydarzeń Szpitala św. Aleksandra, odnotowanych w ówcześnie ukazującej się w Łodzi dawnej prasie [czasopisma, gazety].

 • 1864 [styczeń] - Rada Szczegółowa Szpitala powierzyła Członkowi Rady aptekarzowi Ludwig prowadzenie kasy szpitalnej.
 • 1864 [czerwiec] - Rada Szczegółowa Szpitala poinformowała za pośrednictwem łódzkiej gazety po pomyślym skutku z koncertu urządzonego łaskawym staraniem Baronowej de Broemsem. Uzyskano z owego koncertu kwotę 322 rs., która 25 czerwca 1864 roku trafiła do kasy Szpitala.
 • sprawozdanie rady szpitala 14 07 18641864 [lipiec] - Rada Szczegółowa Szpitala złożyła sprawozdanie z obrotu funduszami szpitalnymi za pierwsze półrocze 1863 roku. Bilans za podany okres zamknął się dochodem w kwocie 2818 rs. i 59 kop. a rozchód kwotą 2654 rs. i 1,5 kop. Na dochód złożyły się m. in. wpływy z koncertu na rzecz szpitala zorganizowanego przez baronową de Broemsen w wysokości 322 rs.. Rada Szczegółowa Szpitala złożyła sprawozdanie za okres od 1 czerwca 1864 roku do końca czerwca 1864 roku o ruchu chorych.
 • 1864 [05.08. godz. 5 po południu] - Na ten dzień Rada Szczegółowa Szpitala zwołała swych członków na posiedzenie zwyczajne, o czym w prasie łódzkiej anonsował x. Manitius.
 • 1864 [02.09.] - Na dzień 02 września 1864 roku godz. 5 po południu zapowiedziano posiedzenie zwyczajne Rady Szczegółowej Szpitala.
 • 1864 [04.11.] - Na ten dzień na godz. 3 po południu zwołano Zwyczajną Sesję rady Szczegółowej Szpitala.
 • 1864 [.12.] - Z końcem grudnia 1864 roku w miejsce przesłania przyjaciołom i znajomym listów z powinszowaniem z okazji nowego roku 1865, niżej podani przenaczyli na rzecz Szpitala datki pieniężne, i tak x. pastor Manitius 10 złp., dr. Lehrer 10 złp., Teodor Rampoldt 10 złp., Otton Szwetysz 20 złp., Jan Petersilge 6 złp. i 20 gr., Scheibler 20 złp.
 • 1867 [12.04. godz. 3 po południu] - Paradyz był miejscem sprzedaży rekwizytów teatralnych, jak dekoracji, garderoby i kulku ławek. Sprzedaż odbyła się z zawiadmienia Rady Szczegółowej Szpitala św. Aleksandra w Łodzi na rzecz którego dochód przeznaczono. Nadto, jak Karol Scheibler podał w łódzkiej gazecie, rekwizyty teatralne [dekoracje, ubiory, książki dramatyczne niemieckie z rozpisanymi rolami] używane w Paradyz, są własnością w/w Szpitala i znajdują się w składzie Fryderyka Sellina i tam są dostępne do sprzedaży i tam można je obejrzeć. Ostateczny termin sprzedaży rekwizytów teatralnych podano w dniu 15 maja 1867 roku. Do końca kwietnia 1867 roku ofiarowano 50 rsr.
 • 1867 [.03.] - W marcu 1867 roku łódzka gazeta opublikowała listę osób zaproszonych do zbierania dobrowolnych ofiar dla utrzymania działalności Szpitala św. Aleksandra w Łodzi. Grupę osób podzielono na pięć cyrkułów, i tak: dr. Plichta, Izydor Kempiński, Fryderyk Vogel i Herman Konstandt w rejonie cyrkułu pierwszego, a kolejnym drugim: dr. Lohrer, Edmund Pohlens, Maksymilian Leinveber, Stanisław Reimmann. W trzecim panowie Józef Paszkiewicz, Frydrych Hilleman, Michał Bernowicz, Franciszek Simma. W rejonie przedostatniego cyrkułu grupę stanowili panowie Juliusz Schäfer i Antoni Gatermann. W rejonie ostatniego czyli piątego cyrkułu panowie Jakób Tomma i Antoni Holup.
 • 1867 [16.04.] - Towarzystwo Artystów Dramatycznych dało przedstawienie na rzecz powiększenia dochodu Szpitala św. Aleksandra w Łodzi. Z danego przedstawienia teatalnego zgromadzono łączną sumę 55 rsr. i 49,5 kop. z czego wydatki pochłonęły kwotę 31 rsr. i 49,5 kop. Pozostała kwota w wysokości 24 rsr. została przeznaczona na wsparcie kasy wymienionego Szpitala.
 • 1867 [lipiec] - Rada Szczegółowa Szpitala św. Aleksandra opublikowała w prasie łódzkiej raport o stanie etatów, przychodów i wydatków. Szpital był w stanie etatem posiadać 50 łóżek i chorych w liczbie tej może przyjąć.
 • 1867 [12-13.09. godz. 3 po południu] - W Szpitalu odbyła się licytacja na dostawę żywności przez rzeźników, piekarzy, młynarzy i handlujących.
 • 1867 [10.10. godz. 10 rano] - W Szpitalu odbyła się licytacja na dostawę żywności przez rzeźników, piekarzy, młynarzy i handlujących.
 • 1867 [14.10] - Rada Szczegółowa Szpitala zawiadmiła, iż stały mieszkaniec m. Łodzi przy wejściu do Szpitala na kurację, obowiązany był złożyć książeczkę legitymacyjną, zaś zamieszkały w m. Łodzi za paszportem, miał okazać kartę wolnego pobytu oraz świadectwo swego kraju poświadczające pozostanie w służbie. Kto nie dokonał opłacenia składki szpitalnej, mógł korzystać z prawa abonamentowego.
 • szpital sw aleksandra raport 07 18671867 [07.10.] - Rada Szczegółowa opublikowa raport za okres od 04 lipca do 1 listopada 1867 roku o stanie Szpitala. Na dzień 05.07.1867 roku stan ogólny racunku wynosił 4057 rs., przychody wyniosły 2027 rs. i 18.5 kop. zaś dług do 05.07.28167 roku wynosił 2811 rs. i 42 kop. Z tytułu ofiar do kasy Szpitala wpłynęła suma 24 rs. i 30 kop. [Majer Grosman 3 rs., Walenty Borkowski 3 rs. i 30 kop., August Werner 3 rs., Hajdenrajch 5 rs., Dr. Godrath 10 rs., Anastazy Trapszo 15 rs. i 50 kop.].
 • 1867 [11.10. godz. 10 rano] - W Szpitalu odbyła się licytacja na dostawę żywności przez rzeźników, piekarzy, młynarzy i handlujących.
 • 1867 [31.10.] - Na podstawie Uchwały Rady Szczegółowej Szpitala wpływami szpitalnymi zajmować się będzie E. Ludwig aptekarz mieszkający na Starym Rynku Miasta Łodzi, gdzie będzie przyjmować każdego dnia w godzinach 08-12 do południa z wyjątkiem dni świątecznych i niedzielnych.
 • 1867 [28.12.] - Rada Szczegółowa Szpitala podał na koniec roku 1867 stan skarbonek po ich otwarciu. I tak np. skarbonka w Cukierni Ottona Szwetysza i Marka Geyera zawierała kwotę 4 rs., skarbonka z Restauracji Manteuffel [wdowy] 94,5 kop.
 • 1868 [09.01.] Dochód z Przedstawienia teatralnego w Paradyz z kwoty ogólnej 71 rsr. i 90 kop. w wysokości 57 rsr. i 40 kop. został przekazany przez p. Augusta Hentschla na rzecz Szpitala. Różnica w dochodzie stanowiła rozliczenie z tytułu muzyki w kwocie 10 rsr. i za druk afiszów i biletów w wysokości 4 rsr. i 50 kop.
 • 1868 [03.02. godz. 10 rano] - W Szpitalu odbyła się licytacja na dostawę żywności przez rzeźników, piekarzy, młynarzy i handlujących.
 • 1868 [01.02.] - Rada Szczegółowa Szpitala przedstawiła za drugie półrocze 1867 roku stan funduszy m. in. z ofiar złożonych przez osoby: Grossman Meyer 3 rsr., Browski 3 rsr., i 30 kop., August Werner 3 rsr., Heidenreich 5 rsr., Dr. Goldrath 10 rsr., Anastazy Trapszo 15 rsr. i 50 kop., Grossman 2 rsr., Garde Rimke 1 rsr., Jan Petersilge 17 rsr., Krusche 30 rsr. Skarbonka z sumy ogólnej od Augusta Hentschela z dochodu po 2.5 kop. od sprzedanego biletu teatralnego z przedstawień w Paradyz dostarczyła do kasy funduszu 37 rsr. i 63 kop. Nadto podano w sprawozdaniu liczbę osób chorych przebywających w Szpitalu od 1 lipca 1867 roku do 1 stycznia 1868 roku tj. 318 w tym zmarło 28, 247 osób wydrowiałych a pozostających na dalszą kurację na 1868 rok w liczbie 43 osób.

 


źródło:
Lodzer Zeitung 1867 nr 100,102,113,121,123,126,146.
Lodzer Zeitung 1868 nr 3,11-12.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893, 1897, 1899.
Szpital św. Aleksandra w Łodzi ogłoszenie prasowe w 1867 źródło: Lodzer Zeitung 1867 nr 83.
Sprawozdanie Rady Szczegółowe Szpitala św. Aleksandra 1864 źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 65